ფართების ჩამონათვალი

ფართი #3-01  —  85 მ2
 

გაქირავებულია
ფართი #3-02  —  101 მ2
 

გაქირავებულია
ფართი #3-03  —  103 მ2
 
ფართი #3-05  —  82 მ2
 
ფართი #3-06  —  324 მ2
 

გაქირავებულია
ფართი #3-09  —  283 მ2
 
ფართი #1-03  —  19 მ2
 
ფართი #1-05  —  96 მ2
 

გაქირავებულია
ფართი #2-04  —  105 მ2
 

გაქირავებულია
ფართი #2-06  —  321 მ2