რა არის ვირტუალური ოფისი?

 

ვირტუალური ოფისი ერთის მხრივ ანიჭებს კომპანიებს ფიზიკურ მისამართს ქვეყანაში და მეორეს მხრივ  უწევს ოფისთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მომსახურებებს გრძელვადიანი იჯარის და ადმინისტრაციული ხარჯების გარეშე.

ვირტუალური ოფისით, თანამშრომლებს შეუძლიათ ყველგან მუშაობა, საფოსტო გზავნილების და სატელეფონო ზარების, შეტყობინებების მიღება,  შეხვედრებისა და კონფერენციების ოთახებით სარგებლობა.